Grattis!

Om du inte redan gjort det, välkommen till Kom in för att hämta ut din gratis bok.

Din vinstkod:

(Lunchstängt mellan 11.30-12.30)

Till ditt nästa mål är det

Häxprocesserna pågick under 1600-talet i hela Europa. Oskyldiga människor, mestadels kvinnor, utpekades och anklagades för att vara trolldomskunniga och för samröre med djävulen. I Sverige nådde häxhysterin sin kulmen mellan 1668 och 1676. En grym häxprocess genomfördes i Ådalen i Torsåkers pastorat 1675. Skriftliga källor vittnar om att 71 personer avrättades och brändes på bål vid häxprocesserna i Torsåker helt enligt dåtidens lagstiftning. Denna grymhet går till historien som händelsen där störst antal personer dömts och massavrättats för trolldom vid ett och samma tillfälle i Sverige.

Vill du utmana dig själv och dina vänner när ni färdas i spåren av häxprocesserna?

För varje stopp längs resan finns en fråga. Svarar du rätt på frågorna kan du hämta ut boken ”Berättelser från Ådalen” på Kom in, Torggatan 2 i Kramfors. Öppet alla vardagar. Spelet finns även i form av en broschyr som kan hämtas på infopoints runtom Höga kusten. Den totala rutten är 27,4 km (bilvägen) mellan punkterna.

1. Ytterlännäs gamla kyrka. Ytterlännäs Gamla kyrka från 1200-talet vittnar om orostider när vägarna byggdes metertjocka och fönsterna små för att skydda sig mot inkräktare. Kyrkans dörr är byggd av breda plankor och räknas idag till landskapets äldsta. Valven, väggmålningar och träskulpturer i trä talar om kristendomens historia i Ådalen. De enkla och smala bänkrader i kyrkan uppdelade för män på en sidan, kvinnor och barn på den andra var avsiktligt obekväma för att hålla de långväga kyrkobesökarna vakna under predikan efter den ofta långa och utmattande resan till kyrkan. Efter gudstjänster 1674 pekades kvinnor ut av små barn, så kallade visgossar, och anklagades för färder till Blåkulla, en plats där enligt sägnerna häxorna flög under skärtorsdagsnatten för att dansa med Djävulen. Kaplanen Horneus som av kyrkoherden Wattrangius fått i uppdrag att utföra häxjakt var ivrig att urskiljningslöst hitta trollpackor bland församlingsmedlemmar.

2. Fängelsehålan. De som utpekats för trolldom utsattes för grymma förhör mellan 15 oktober till 5 november 1674 på Hammars gästgivaregård. Sammanlagt 71 personer dömdes till döden av Trolldomskommissionen. De dömda ska under rättegången ha hållits i förvar i kalla och fuktiga jordkällare runtom i trakten. En av flera sådana ”fångkistor” finns i Västhammar.

3. Häxmuseet. Häxmuseets utställning på Hola folkhögskola skildrar bakgrunden och följderna av dåtidens grymma händelser i Kramfors kommun. Med konstnärligt uttryck och digital teknik berättas en mörk historia som leder besökarens tankar till händelser i dagens samhälle och frågan - vad händer när tidens tro drabbar människan?

4. Torsåkers kyrka. Torsåkers kyrka med anor från 1200-talet är Ångermanlands äldsta kyrka som fortfarande är i bruk. De vackra stjärnvalven och väggmålningar härstammar från 1400-talet. Här hölls 1675 dompredikan av kyrkoherde Wattrangius och de i häxprocesserna trolldomsdömda fick en sista nattvard innan de vandrade till avrättningsplatsen på ett berg där stupstockarna och bålet väntade. Sedan dess kallas platsen för Bålberget eller Häxprocessen.

5. Häxprocessen. På Häxprocessen vid den lugna Lesjön håller tiden andan över det mörkaste minnet som platsen bevarat. Från Torsåkers kyrka vandrade 1675 av de dödsdömda till Häxprocessen där bödlar väntade. En välvandrad led till toppen av berget och avrättningsplatsen vittnar idag att minnet av den grymma historiska händelsen lever kvar. Vi har inte glömt tiden när ”Män dömde” och ”Kvinnor dog”.

6. Minnesstenen. Minnessten på avrättningsplatsen på Häxprocessen restes 1975 för att hedra minnet av oskyldigt dömda män och kvinnor som 300 år tidigare föll offer för dåtidens lagstiftning och tidens tro. Det dröjde 104 år efter häxprocesserna i Torsåker, innan straffet för trolldom avskaffades i svensk lag 1779.

Porten till Ytterlännäs Gamla kyrka ses idag som den äldsta i landskapet. Dörrklappen till kyrkdörren är daterad till 800-talet och föreställer ett djur som inte hör till den svenska faunan utan snarare förknippas med den bysantinska kulturen. Vilket djur föreställer dörrklappen till Ytterlännäs gamla kyrka?

Fyll i ditt svar

Kalla, mörka och fuktiga jordkällare fick agera fängelsehålor för de trolldomsdömda under förhör och rättegång 1674. Ett antal källare i trakten tjänade som ”fångkistor” under häxprocesserna i närheten av det som idag är Hammarsbro. Vad heter älven som flyter under Hammarsbron?

Fyll i ditt svar

Enligt sägnerna flög häxor på smorda kvastar till Blåkulla på skärtorsdagen för att dansa med självaste Djävulen. Spåren av denna folktro ser vi i Sverige idag i en tradition att små barn på skärtorsdagen klär ut sig med förkläde, sjal, kaffekittel och kvast. Vilken kristen högtid förknippar man med skärtorsdagen?

Dagen Jesus lämnade jorden

Torsåkers kyrka är Ångermanlands äldsta kyrka som fortfarande är i bruk. Gudstjänster är öppna för allmänheten och firas oftast på den veckodag som i kyrkan ses som den första dagen på veckan. Vilken veckodag traditionellt är kyrkans gudstjänstdag?

Fyll i ditt svar

På Häxprocessen miste 71 oskyldiga människor, de flesta kvinnor, sina liv på grund av tidens tro. Anklagelsen var häxeri. På avrättningsplatsen finns idag ett monument rest till minne av dem som avrättades och brändes på bål. Hur många år efter häxprocesserna restes minnesstenen på Häxprocessen?

Tänk på ön där bron har sitt andra fäste

Avrättningsplatsen på Häxprocessen ligger på gränsen mellan socknar. Socknarna var föregångare till dagens kommuner och bestod av ett antal byar och gårdar på landsbygden vilka hade en gemensam kyrka. Hur många socknar möts på platsen?

Kapellet är namngivet efter Jesus moder