Grattis!

Om du inte redan gjort det, välkommen till Kom in för att hämta ut din gratis bok.

Din vinstkod:

(Lunchstängt mellan 11.30-12.30)

Till ditt nästa mål är det

Skogen och vattnet la grunden till den svenska skogsindustrin och det svenska välståndet. I skogsbrukets historia utgör flottningsepoken en viktig del, inte minst på Ångermanälven. Den betydde mycket för Sveriges utveckling från bondesamhälle till en modern industristat. De flesta lämningarna efter denna epok är i dag försvunna eller på god väg att försvinna. Timmerskiljet på Sandslån var på sin tid världens största i sitt slag. Som mest jobbade närmare 700 man dagligen i sorteringen under sommarmånaderna. Det var innan sorteringen mekaniserades på 1960-talet. Då gjorde även kvinnorna sitt intåg i arbetslagen.

Spelet om Sandslån

Vill du utmana dig själv och dina vänner, när ni promenerar i spåren av timmersorteringen på Sandslån? Vid varje stopp som är utmärkt på kartan finns en fråga och på varje sådan plats finns mer information med bland annat rätt svar på den aktuella frågan. Svarar du rätt på frågorna kan du hämta ut boken ”Berättelser från Ådalen” på Kom in, Torggatan 2 i Kramfors. Öppet vardagar.

1. Tapparrännan. Namnet på den här kanalen kommer av att man vid kraftiga vårfloder var tvungen att tappa de stora timmermagasinen i älven. Denna vattenväg användes även som tilloppskanal för timmer till den högmekaniserade sorteringsanläggningen. De under tiden skiftande broarna över kanalen har tillverkats av olika material; trä, stål och numera betong.

2. Från landskilje till storsortering. Landskiljet var den första sorteringen på Sandslån. Sorteringsmängden ökade successivt - från cirka 2 miljoner stockar per år i början av 1880-talet till cirka 10 miljoner per år i början av 1900-talet. Landskiljet ersattes 1915 med den så kallade stora sorteringen och verksamheten ökade rejält.

3. Arbetarbostäder. Den starka utvecklingen under 1910-talet ställde krav på bostäder för arbetarna. Fem tvåvåningsbyggnader uppfördes. Varje byggnad hade 15-20 rum, var och ett med 2-4 sängplatser och en vedspis för självhushåll. På ön fanns dessutom affär, tvättstuga/bagarstuga samt marketenteri.

4. Box - anläggningen för vedhantering och elproduktion. På motsatta sidan av Kungsgårdsvikens mynning ligger Box, som var en viktig del i sorteringens verksamhet. I första hand fanns där en vedhantering av skadat eller omärkt timmer. Veden användes främst till det elkraftverk som var i drift från 1914 till 1940-talet. I dag produceras här högklassig whisky i High Coast Distillery.

5. Smedja och plåtverkstad. Under flera epoker av timmersorteringens historia har det funnits behov av en rationell verkstad och smedja. De utgjorde en viktig del i den kontinuerliga utvecklingen av sorteringsarbetet under drygt 100 år. Här arbetade mellan fem till tio personer.

6. Det mekaniska skiljet. Efter flera års omfattande utvecklingsarbete kunde man 1965 presentera en högmekaniserad timmersortering, med en volym på 10 -15 miljoner stockar per säsong. Antalet sysselsatta var nu cirka 125 varav 25 % kvinnor. Anläggningen blev den sista timmersorteringen på Sandslån. Kvar som minnesmärke finns i dag driftsledartornet en bit ut i älven.

Tapparrännan användes som tilloppskanal för timmer till den högmekaniserade sorteringsanläggningen. Vad kallades den första träbron över Tapparrännan?

Fyll i ditt svar

Sandslån räknades som världens största anläggning för timmersortering. År 1957 slogs rekord. Hur många stockar sorterades i Sandslån det året?

Fyll i ditt svar

I de gamla arbetarbostäderna på Sandslån finns i dag andra verksamheter. Det gäller till exempel.

Dagen Jesus lämnade jorden

Box var tidigare en anläggning för vedhantering och elproduktion till anläggningen på Sandslån. Vad produceras på Box i dag?

Fyll i ditt svar

Som mest sysselsattes cirka 700 man i sorteringen på Sandslån. Vad heter verktyget som timmersorteraren använde i sitt arbete?

Tänk på ön där bron har sitt andra fäste

Sorteringsarbetet i Sandslån pågick i över 100 år. När upphörde flottningen på Ångermanälven?

Kapellet är namngivet efter Jesus moder